Martin Hinoul

Business Development Manager @ KU Leuven

De 70-jarige Martin Hinoul is geen BV, maar hij draait wel al jaren mee als invloedrijke beleidsmaker, wetenschapper en consultant op het vlak van economie, innovatie en technologie.

De doctor in de natuurkunde begon zijn carrière bij Bell Telephone, om in de jaren tachtig attaché te worden op het Belgisch consultaat in Los Angeles en nadien op de ambassade in Washington. Hij verrichtte pionierswerk in het technologieparadijs Silicon Valley en was de verbindingsman tussen Amerikaanse investeerders en ons land.

Eind de jaren negentig ging hij als business development manager aan de slag voor de KU Leuven, met als opdracht de ‘vermarkting’ van wetenschappelijk onderzoek in patenten, licenties en spin-offbedrijven.

Even verscheen hij op het politieke podium. Tussen 2001 en 2003 was hij de kabinetschef van toenmalig Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls (Open VLD).

Sindsdien is hij actief als business consultant, onder meer voor de universiteit in Leuven.

Share Button