Johan Jacobs

Founder & Fly-Master @ Millibeter (Kempen Insect Valley)

Na het behalen van zijn Master in Internationale Politiek en Algemene Economie, werkte Johan Jacobs meer dan tien jaar wereldwijd in de Belgische diplomatie. Meer dan wie ook werd hij zich bewust van de belangrijkste globale uitdagingen die op ons afkomen. De continue aangroei van de wereldbevolking brengt een verhoogde vraag naar grondstoffen en voeding met zich terwijl we met zijn allen alsmaar de afvalberg vergroten.

Dat bracht Johan Jacobs in 2012 op de idee om de cleantech-startup Millibeter op te richten. Hij startte met het kweken van de Black Soldier Fly (zwarte wapenvlieg) in zijn thuislabo. En hij onderzocht of dit insect het potentieel heeft om de basis te vormen voor een nieuwe waardeketen, voor afvalverwerking kan ingezet worden en een duurzame bron van grondstoffen zoals eiwitten, lipiden en chitine kan zijn.

Van 2014 tot 2017 was Millibeter operationeel vanuit Aartselaar. Begin 2018 neemt het bedrijf zijn intrek in Kempen Insect Valley. Het was trouwens Millibeter dat het initiatief nam voor Kempen Insect Cluster om zo tot co-innovatie met andere bedrijven te komen. Bedrijven die ook focussen op bioconversie of organische reststromen met de hulp van nieuwe grondstoffen zoals insecten.

Millibeter zal weldra op biologische wijze 40 ton afval per dag omzetten in 4 ton lokaal geproduceerde grondstoffen voor onder meer aquacultuur voer, varkensvoer en technische toepassingen. Johan Jacobs’ motto is dan ook: Let’s make the future fly!

Share Button